معاونت درمان- معرفی/اهم وظایف و فعالیت های اداره آمار و مدارک پزشکی
معرفی/اهم وظایف و فعالیت های واحد آمار و مدارک پزشکی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 

اداره آمار و مدارک پزشکی

نام ونام خانوادگی مسئول: نرگس پاک

AWT IMAGE

سوابق مدیریتی:

 • مسئول واحد مدارک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 1372
 • مسئول فن آوری اطلاعات مدیریت درمان دانشگاه ایران 1376
 • مسئول هماهنگی امور عمومی مدیریت درمان دانشگاه ایران1385
 • سرپرست واحد آمار ومدارک پزشکی معاونت درمان دانشگاه ازمهر 1392
 • دبیر کمیته تجهیزات پزشکی معاونت درمان دانشگاه ایران از مهر 1392

دبیرکمیته تحول سلامت معاونت درمان از سال 93

ایمیل سازمانی:pak.niums.ac.ir

محل استقرار: معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی ایران - اتاق شماره439

تیم کارشناسی اداره شامل : آقای مسعود جوادی درآباد، خانمها طاهره رعدی، سارا غریب عشقی، خدیجه نعمتی منشور

معرفی واحد:

اداره آمار ومدارک پزشکی از تاریخ 17/7/92 و پس از انتزاع کامل معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران بصورت یک واحد مستقل با هدف انسجام و ساماندهی آمار و اطلاعات حوزه درمان و بالتبع مدیریت ارتقاء کیفی ادارات و واحدهای مدارک پزشکی بعنوان منبع اصلی اطلاعات سلامت مردم شکل گرفت.

اهم وظایف و فعالیت ها:

 • نظارت بر نحوه جمع آوری ، ثبت و تهیه شاخص های آماری در مراکز آموزشی ، درمانی و بیمارستان های تحت پوشش

جمع آوری ، تحلیل و جمع بندی آمارهای بیمارستانی و ارائه گزارش های متنوع از فعالیت و عملکرد مراکزدر قالب بولتن ، پاورپوینت و ...

تهیه آمارهای مورد نیاز وزارت بهداشت و سایر مراجع ذیصلاح درون دانشگاهی و برون دانشگاهی (بودجه و تشکیلات ، استانداری و ...)

 • ساماندهی و تهیه بانک های اطلاعاتی از داده های حوزه درمان
 • نظارت بر ثبت صحیح اطلاعات در سامانه آواب
 • پیگیری و ثبت اطلاعات در سامانه اورژانس و سوختگی
 • برگزاری جلسات هماهنگی یا آموزشی جهت ایجاد تعامل با واحدهای محیطی جهت اجرای صحیح قوانین ، بخشنامه ها ،استانداردهای اعتبار بخشی و ...
 • همکاری در تهیه برنامه های نرم افزاری مرتبط و مورد نیاز

پاسخگویی به استعلام های کتبی و شفاهی در خصوص آمار ، مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات در زمینه های مرتبط

بازدید جامع عملکرد مستمراز واحدهای بیمارستانی ( پذیرش ، آمار، بایگانی ، کد گذاری بیماری ها وفن آوری اطلاعات ) و اعتبار بخشی آن ها

نشانی مطلب در وبگاه معاونت درمان:
http://iums.ac.ir/find.php?item=26.9975.49226.fa
برگشت به اصل مطلب