معاونت درمان- مطالب آموزشی اداره اعتباربخشی
مطالب آموزشی واحد اعتباربخشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 
عنوان:
دستورالعمل ابلاغی اعتبار بخشی دوره چهارم - متمم ۲
شیوه نامه دوره چهارم اعتبار بخشی ملی بیمارستان ها سال ۹۸
استاندارد های اعتبار بخشی ملی بیمارستان های ایران سال ۹۸
راهنمای جامع استاندار های اعتبار بخشی سال ۱۳۹۸ (ویرایش چهارم)
ابلاغ استانداردهای اعتباربخشی مراکز جراحی محدود و سرپایی سال ۹۸
فایل کتاب اعتباربخشی سال ۹۸
برخی مصادیق ارزیابی اعتبار بخشی دوره چهارم سال ۹۸
نیازهای آموزشی در اعتبار بخشی
مطالب جلسه آموزشی هموویزلانس مورخ ۹۴/۷/۱۴
مطالب آموزشی کلاس اعتباربخشی مورخ ۳ و ۴ آذر:
     رهبری و مدیریت کیفیت
     مراقبتهای عمومی بالینی
     تصویربرداری
     جراحی و بیهوشی
     خدمات آزمایشگاه
     مدیریت تجهیزات پزشکی
     مدیریت پرستاری
     کنترل عفونت
     طب انتقال خون
راهنمای جامع استانداردهای اعتبار بخشی مراکز جراحی محدود و سرپایی (ویرایش اول سال ۱۳۹۸)
دوره آموزشی مهارت های خود ارزیابی اعتبار بخشی بیمارستان ها (آبان ۱۴۰۰)
فراخوان جذب ارزیاب اعتباربخشی
 ابلاغ دستورالعمل اعتباربخشی دور پنجم بیمارستان‏های کشور در سال ۱۴۰۱
ابلاغ کتاب راهنمای استانداردهای اعتباربخشی ملی بیمارستان ها (نسخه مورد استناد دور پنجم)
نشانی مطلب در وبگاه معاونت درمان:
http://iums.ac.ir/find.php?item=26.5704.45709.fa
برگشت به اصل مطلب