معاونت درمان- فیلم وبینار آموزشی رجیستری بیماران دریافت کننده پن انسولیندر سامانه RDA
وبینار آموزشی رجیستری بیماران دریافت کننده پن انسولین در سامانه RDA

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/2/19 | 
وبینار آموزشی رجیستری بیماران دریافت کننده پن انسولین در سامانه RDA
نشانی مطلب در وبگاه معاونت درمان:
http://iums.ac.ir/find.php?item=26.49994.116075.fa
برگشت به اصل مطلب