معاونت درمان- گالری تصاویر
گالری تصاویر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/8/8 | 
سمینار آموزشی تدوین برنامه پاسخ نظام سلامت در بلایا وفوریت ها (EOP )
برگزاری سمینار آموزشی با عنوان اصول طراحی و تجهیزات آشپزخانه و مدیریت بخش غذا
برگزاری مراسم تکریم و معارفه معاونین سابق و جدید دانشگاه علوم پزشکی ایران
برگزاری همایش عفونتهای بیمارستانی در مرکز همایشهای رازی
برگزاری همایش MCMC با حضور رییس دانشگاه
برگزاری جلسه شورا ی مدیران معاونت درمان دانشگاه مورخ 3 آبان 96
نشانی مطلب در وبگاه معاونت درمان:
http://iums.ac.ir/find.php?item=26.33608.56871.fa
برگشت به اصل مطلب