معاونت درمان- اسلایدر
جلسه شورای مدیران معاونت درمان برگزار گردید

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/3/17 | 
جلسه شورای مدیران معاونت درمان در مورخ ۱۷ خرداد ماه برگزار گردید.
این جلسه که با حضور معاون درمان و جمعی از مدیران ومسئولین ادارات برگزار گردید، روند شکایات و برنامه عملیاتی دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت .
دکتر توکلی ضمن توضیحاتی درخصوص چگونگی تدوین برنامه استراتژیک دانشگاه بر ضرورت بکارگیری اهداف و استراتژی های تدوین شده در برنامه های جاری معاونت درمان تاکید نمودند.
نشانی مطلب در وبگاه معاونت درمان:
http://iums.ac.ir/find.php?item=26.30812.133283.fa
برگشت به اصل مطلب