معاونت درمان- اسلایدر
جلسه شورای مدیران معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/3/10 | 
به گزارش روابط عمومی معاونت درمان، نشست شورای مدیران ستاد معاونت درمان ،سه شنبه ۱۰خرداد ۱۴۰۱ با حضور دکتر نادر توکلی و کلیه مدیران و مسئولین واحدهای  معاونت درمان برگزار شد.
دکتر توکلی ضمن  اشاره مختصری بر عملکرد واحدها بیان داشتند که راه اندازی کمیته HIS در دانشگاه علوم پزشکی ایران ضرورت دارد و بایستی به این سمت گام های موثر و اجرایی برداشته شود . ایشان در ادامه به لزوم انتصابات اخیر در معاونت درمان پرداختند و ضمن تبریک به همکاران جدید توضیحاتی را جهت بهبود فرآیندها ارایه نمودند و خواستار برگزاری جلسات مستمر شورای مدیران شدند.در ادامه جلسه همه همکاران نقطه نظرات خود را درخصوص فرآیندهای واحدها و بخش های تحت نظر خود ارایه نمودند.
نشانی مطلب در وبگاه معاونت درمان:
http://iums.ac.ir/find.php?item=26.30812.133130.fa
برگشت به اصل مطلب