معاونت درمان- اسلایدر
وبینار اهمیت مستندات پرونده ،توجه به موازین حقوقی و نحوه ارائه خدمات در حوزه سلامت بین الملل برگزار گردید

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/3/3 | 
 وبینار با موضوع"اهمیت مستندات پرونده ،توجه به موازین حقوقی و نحوه ارائه خدمات در حوزه سلامت بین الملل "توسط استاد جناب اقای دکتر هاشم زاده برای مراکز تحت پوشش در تاریخ ۲ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۳۰ _۱۰ صبح برگزار شد.
در وبینار فوق در مورد لزوم توجه به موازین قانونی،اخلاقی،نحوه ارائه خدمات مراقبتی و درمانی در حوزه توریسم سلامت توضیحات جامع ارائه و به سوالات همکاران پاسخ داده شد و بحث وگفتگو برای اشتراک اطلاعات و تجربیات انجام گردید.
نشانی مطلب در وبگاه معاونت درمان:
http://iums.ac.ir/find.php?item=26.30812.132921.fa
برگشت به اصل مطلب