معاونت درمان- اسلایدر
گزارش تصویری بزرگداشت شستن دست در دانشگاه علوم پزشکی ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/2/31 | 
کلیپ
 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت درمان:
http://iums.ac.ir/find.php?item=26.30812.132811.fa
برگشت به اصل مطلب