معاونت درمان- دستورالعمل ها و آئین نامه های اقتصاد درمان
دستورالعمل ها و آئین نامه های اقتصاد درمان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/2/28 | 
*لطفا جهت مشاهده فایل ها از مرورگر فایرفاکس استفاده نمایید*
تعرفه های سال ۱۴۰۰:
دستورالعمل های کلی:
تعرفه های سال ۱۳۹۹:
تعرفه های سال ۱۳۹۸:

نشانی مطلب در وبگاه معاونت درمان:
http://iums.ac.ir/find.php?item=26.29376.108516.fa
برگشت به اصل مطلب