دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

معرفی/اهم وظایف و فعالیت های اداره امور آزمایشگاه ها

 | تاریخ ارسال: 1397/7/14 | 

((اداره امورآزمایشگاهها))

نام ونام خانوادگی مسئول: دکترمجیدرضا خلج زاده

AWT IMAGE

سوابق کاری:

متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی

رییس آزمایشگاه رفرانس دانشگاه ایران از سال ۱۳۸۰-۱۳۸۲

رییس اداره امور آزمایشگاهها معاونت درمان دانشگاه ایران از سال ۱۳۸۲ لغایت آبان ۱۳۸۹

● مسول آزمایشگاه بیمارستان هفتم تیر شهرستان دورود سال ۱۳۷۷-۱۳۷۹

● کارشناس اداره امور آزمایشگاههای دانشگاه علوم پزشکی ایران ۱۳۷۹-۱۳۸۰

● پاتولوژیست بیمارستان لولاگر ۱۳۷۹-۱۳۹۹

● رییس آزمایشگاه رفرانس دانشگاه علوم پزشکی ایران۱۳۸۰-۱۳۸۶

● رییس اداره امور آزمایشگاههای دانشگاه علوم پزشکی ایران۱۳۸۳-تاکنون

● عضو کمیته اخلاق در پژوهش معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایران

● عضو کمیته اخلاق در پژوهش مرکز  آموزشی درمانی وپژوهشی مسیح دانشوری

● عضو کمیته اخلاق در پژوهش سازمان انتقال خون ایران

● عضو ستاد ترویج اخلاق پزشکی سازمان نظام پزشکی

● متخصص آسیب شناسی بیمارستان لولاگر 

رییس اداره امور آزمایشگاهها معاونت درمان دانشگاه ایران از سال ۱۳۹۲ تاکنون

● PHD اخلاق پزشکی

 

سوابق آموزشی و پژوهشی:

     ● عضو گروه آموزشی اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران۱۳۸۰-تاکنون
     ● همکاری درامر آموزش وتدریس اخلاق پزشکی برای دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال ۱۳۸۰-تاکنون
     ● همکاری در امر آموزش وتدریس اخلاق  زیست پزشکی برای دانشجویان مقطع پی اچ دی وکارشناسی ارشد دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران سال۱۳۸۹-تاکنون
     ● همکاری در امر آموزش وتدریس  اخلاق پزشکی واخلاق بالینی برای دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از سال۱۳۸۹-تاکنون
     ● ارائه چهارمقاله در نشریات داخلی در زمینه آسیب شناسی
     ● ارائه ده مقاله در نشریات داخلی در حوزه اخلاق پزشکی

ایمیل سازمانی: khalajzade.miums.ac.ir

محل استقرار: معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی ایران - اتاق شماره۴۴۰/۲

تیم کارشناسی اداره شامل: :آقای کاظم وطن خواه

خانمها ،سپیده شهریاری،راحله عبادنظامی،مریم موحد

معرفی واحد:

اداره امورآزمایشگاهها مسئولیت نظارت بر آزمایشگاههای تشخیص طبی،پاتولوژی،ژنتیک،دولتی وخصوصی مستقل ووابسته به مراکز بیمارستانی، درمانگاهی وجراحی محدود را داشته وکلیه امور مربوط به صدورمجوزهای قانونی،نظارت برارائه خدمات دراینگونه مراکز، تعرفه، نیروی انسانی وتجهیزات،اعتباربخشی واستانداردسازی آزمایشگاهها برعهده این اداره می‌باشد.

اهم وظایف و فعالیت‌ها:

بازرسی از آزمایشگاهها اعم از دولتی ، غیردولتی ، بیمارستان ، درمانگاه ، مراکز جراحی محدود

هماهنگی با آزمایشگاه مرجع سلامت جهت اعمال کنترل کیفی خارجی

هماهنگی با سازمانهای درون بخشی جهت اعمال نظارت

رسیدگی به شکایات و )تعرفه و..... ) و دریافت شکواییه از سوی مراجعین به آزمایشگاههای تحت پوشش

تذکرات شفاهی و ‌کتبی لازم به مسئولین فنی آزمایشگاهها

بررسی درخواستهای تأسیس

جمع آوری مدارک جهت طرح در کمیسیون قانونی ماده ۲۰ آزمایشگاهها

برگزاری کمیسیون قانونی ماده ۲۰ آزمایشگاهها

صدور پروانه های تأسیس ومسئولیت فنی

پاسخ به استعلام دانشگاه علوم پزشکی تهران و شهیدبهشتی

صدور حکم مسئولیت فنی موقت جهت آزمایشگاههای خصوصی

صدور موافقت اصولی

بازدید اولیه از مکانهای پیشنهادی جهت تأسیس آزمایشگاه

بررسی نقشه پیشنهادی آزمایشگاه

بازدید نهایی از آزمایشگاههای درحال تاسیس

تهیه گزارشات آمارعملکرد اداره

هماهنگی لازم با مسئولین بیمارستان های تابعه جهت تامین نیروی فنی آزمایشگاهها

برنامه ریزی جهت جذب نیروی فنی مشمولین طرح نیروی انسانی

تعیین محل خدمت پرسنل طرحی ، رسمی و هماهنگی جهت جابجایی (انتقال ، ماموریت)

مکاتبه با آزمایشگاههای خصوصی جهت ارسال مدارک پرسنل فنی وضبط در پرونده مربوطه

برنامه ریزی جهت اجرای سیاست های وزارت متبوع در ارتباط با اعمال استانداردسازی آزمایشگاهها

شرکت فعال کلیه پرسنل اداره آزمایشگاهها در اجرای استانداردسازی آزمایشگاهها

برنامه ریزی جهت راه اندازی آزمایشگاه رفرانس دانشگاه (تأمین اعتبارات مالی ، خرید تجهیزات لازم ، تأمین نیروی انسانی و...

برگزاری دوره های آموزش استانداردسازی

تشکیل گروه های آموزشی در زمینه های مختلف واستفاده از اساتید مجرب هر رشته

ارسال بخشنامه ها ، دستورالعمل های آموزشی ، جزوات وCD ها به آزمایشگاه های تابعه

اعتباربخشی آزمایشگاههای بیمارستانهای تحت پوشش

نظارت وارزیابی آزمایشگاههای اورژانس بیمارستانهای تحت پوشش

همکاری در امرواگذاری ازمایشگاههای دولتی واحدهای تحت پوشش (تایید صلاحیت فنی پیمانکارومسول ننی-انجام بازدیدهای نظارتی برواحدهای واگذار شده- پیگیری واصلاح مواردپس ازبازدید وارایه بازخوردبه مراجع ذیربط)

تمدید پروانه های ازمایشگا ههای تحت پوشش

همکاری با آزمایشگاه مرجع سلامت درخصوص شرکت در پایشهای استانی ازمایشگاهها

همکاری با آزمایشگاه مرجع سلامت درخصوص استفاده و تکمیل اطلاعات وبگاه آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت متبوع

برگزاری سمینارها وکارگاههای آموزشی جهت توانمندکردن پرسنل آزمایشگاههای تحت پوشش

نظارت بر واحدهای توایدکننده و توزیع کننده کیت،مواد و تجهیزات

همکاری در ارسال نمونه به خارج از کشور

استفاده از فناوری اطلاعات جهت تسریع در امورجاری

برنامه ریزی در راستای سیاست های تفویض شده از وزارت متبوع


دفعات مشاهده: 12055 بار   |   دفعات چاپ: 889 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر