دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

معرفی/اهم وظایف و فعالیت های مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه

 | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 
نام و نام خانوادگی مدیر: خانم مهناز السادات حسینی      

محل استقرار:
معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی ایران - اتاق های شماره ۴۳۶ و ۴۳۸

  اورژانس پیش بیمارستانی:
 1. ابلاغ دستورالعمل های اورژانس ۱۱۵
 2. انجام بازدید از پایگاه های اورژانس ۱۱۵
 3. اجرای دستورالعمل طرح های امدادی
 4. ارزیابی و نظارت از پایگاه های اورژانس ۱۱۵ وارائه بازخورد وپیگیری جهت ارتقاء
 5. جمع آوری و ارسال آمارهای مرتبط با اورژانس ۱۱۵ به سازمان اورژانس کشور
 6. برگزاری دوره های آموزش همگانی جهت آحاد مردم
 7. برگزاری دوره های آموزشی تخصصی
 8. مدیریت ، ارزیابی ، نیازسنجی جهت راه اندازی پایگاه اورژانس شهری و جاده ای
 9. رسیدگی به شکایات
 10. اجرای برنامه عملیاتی
آمبولانس خصوصی :
۱- نظارت و ارزیابی مراکز آمبولانس خصوصی
۲- صدور و تمدید کارت های معاینه طبی آمبولانس های تحت پوشش
۳-بازدید بهره برداری
۴-رسیدگی به شکایات
نام کارشناس مسئول:
خانم‌ سمینه ملکی شمالی 

اورژانس بیمارستانی:
 1. ابلاغ دستورالعمل های اورژانس بیمارستانی
 2. انجام بازدیدهای اعتباربخشی از بخش اورژانس
 3. انجام بازدیدهای شب از بخش اورژانس مراکز درمانی تابعه
 4. جمع بندی وتحلیل شاخص های عملکردی وآمار عملکرد بخش اورژانس درمراکز درمانی
 5. برگزاری کارگاه ، سمینار و دوره های آموزشی جهت تمامی کارکنان شاغل در مراکز درمانی تابعه
 6. تدوین برنامه عملیاتی 
 7. بارگذاری برنامه عملیاتی در سامانه اورژانس کشور و معاونت درمان وزارت متبوع
مدیریت بحران و EOC :
 1. تهیه و به روز رسانی چارت فرماندهی حادثه در مراکز درمانی و شبکه های بهداشت و درمان تابعه
 2. بررسی و ارسال آمار حوادث ویژه به سازمان اورژانس کشور
 3. تهیه و به روز رسانی بانک اطلاعاتی از مسئولین و روسا و سیستم مدیریت اجرایی دانشگاه در مراکز درمانی
 4. تهیه و به روز رسانی (پنل ارزیابی خطر) در مراکز درمانی
 5. به روز رسانی فرآیندهای اجرایی EOC
 6. برگزاری مانورهای دور میزی ، عملیاتی حداقل دو بار در سال
 7. برگزاری وبینار ، سمینار ، کارگاه و ...
 8. ابلاغ دستورالعمل ها و آئین نامه های ستادی به مراکز
 9. تکمیل برنامه عملیاتی و بارگذاری آن در سامانه کشوری
 10. بازدید و ارزیابی از مراکز درمانی تحت پوشش بر اساس سنجه های اعتبار بخشی در محور مدیریت خطر و بلایا
 11. ارائه برنامه ها و گزارش عملکرد به مراجع ذیربط
ستاد هدایت ، اطلاع رسانی و MCMC:
 1. مدیریت اعزام ، ارجاع و انتقال بیماران بین مراکز درمانی
 2. هماهنگی و نظارت با مراکز پیام شبکه های بهداشت و درمان تابعه
 3. تهیه و به روز رسانی بانک اطلاعاتی از مسئولین و روسا و سیستم مدیریت اجرایی دانشگاه در مراکز درمانی
 4. رسیدگی به موارد نابسامانی در اعزام وارجاع بیماران در بین مراکز درمانی تابعه
 5. رسیدگی به شکایات تلفنی اورژانس و موارد شکایات اورژانس اعلام شده از سامانه ۱۹۰
 6. مشارکت در توزیع تخت های بیمارستانی
 7. ابلاغ دستورالعمل ها و آئین نامه های ستادی به مراکز
 8. برگزاری وبینار ف کارگاه ، سمینار ... آموزشی مرتبط با ستاد هدایت
 9. کنترل سامانه در خصوص ثبت اطلاعات روزانه اورژانس و پایان شیفت
 10. ثبت مشاهدات دوربین و زیر سیستم های سامانه MCMC
 11. ثبت آمار حوادث ویژه
 12. نظارت بر ثبت اطلاعات روزانه و پایان شیفت توسط مراکز درمانی
      تیم کارشناسی : آقای بهمن رجبی ، آقای محمود غلامیان 

دفعات مشاهده: 12703 بار   |   دفعات چاپ: 854 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر