دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

دستورالعمل ها و آئین نامه های اعتبار بخشی قدیمی

 | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 
عنوان :
کتاب اعتبار بخشی
راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتبار بخشی بخش بیهوشی و اتاق عمل بیمارستان در ایران
راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتبار بخشی بخش آنژیوگرافی بیمارستان در ایران
راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتبار بخشی بخش طب انتقال خون بیمارستان در ایران
راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتبار بخشی واحد آتش نشانی ، ساختمان و تاسیسات بیمارستان در ایران
راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتبار بخشی بخش مراقبت های ویژه قلبی (CCU) بیمارستان در ایران
راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتبار بخشی بخش شیمی درمانی بیمارستان در ایران
راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتبار بخشی کمیته های بیمارستان در ایران
راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتبار بخشی بخش خدمات استریلیزاسیون مرکزی بیمارستان در ایران
راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتبار بخشی بخش دیالیز
راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتبار بخشی بخش اورژانس بیمارستان در ایران
راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتبار بخشی واحد بهداشت محیط بیمارستان در ایران
راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتبار بخشی واحد مدیریت منابع انسانی بیمارستان در ایران
راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتبار بخشی بخش مراقبت های ویژه (ICU) بیمارستان در ایران
راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتبار بخشی واحد کنترل عفونت بیمارستان در ایران
راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتبار بخشی واحد فناوری اطلاعات بیمارستان در ایران
راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتبار بخشی بخش داخلی بیمارستان در ایران
راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتبار بخشی بخش آزمایشگاه بیمارستان در ایران
راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتبار بخشی واحد رختشویخانه بیمارستان در ایران
راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتبار بخشی واحد مدیریت و رهبری بیمارستان در ایران
راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتبار بخشی واحد مهندسی پزشکی بیمارستان در ایران
راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی واحد مدیریت اطلاعات سلامت بیمارستان در ایران
راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتبار بخشی بخش مدیریت دارویی بیمارستان در ایران
راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتبار بخشی بخش مراقبت های ویژه نوزادان (NICU) بیمارستان در ایران
راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتبار بخشی واحد مدیریت پرستاری بیمارستان در ایران
راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتبار بخشی واحد تغذیه بیمارستان در ایران
راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتبار بخشی بلوک زایمان بیمارستان در ایران
راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتبار بخشی واحد بهداشت حرفه ای بیمارستان در ایران
راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتبار بخشی حقوق گیرنده خدمت در بیمارستان در ایران
راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتبار بخشی بخش کودکان بیمارستان در ایران
راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتبار بخشی بخش فیزیوتراپی بیمارستان در ایران

دفعات مشاهده: 9181 بار   |   دفعات چاپ: 574 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر