دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

معرفی/اهم وظایف و فعالیت های واحد اعتبار بخشی

 | تاریخ ارسال: 1397/6/31 | 
 نام و نام خانوادگی مسئول : دکتر جلیل علیقلی

AWT IMAGE

سوابق مدیریتی :

 • مدیر اموراداری و نیروی انسانی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران سال 1389
 • مدیر اموراداری و نیروی انسانی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال 1392
 • قائم مقام معاون درمان دانشگاه از سال 1393 لغایت 1396
 • عضو کمیسیون پزشکی معاونت درمان از سال 1393 لغایت 1396
 • سرپرست اداره اعتباربخشی و تعالی خدمات بالینی دانشگاه از سال 1397

ایمیل سازمانی : aligholi.jiums.ac.ir
محل استقرار:معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی  وخدمات بهداشتی درمانی ایران -  اتاق شماره 434 و 442

معرفی واحد:
تعالی خدمات بالینی در مفهوم کلی به معنای ارتقای کیفیت خدمات بالینی و افزایش پاسخگویی ارائه دهندگان و متولیان امر سلامت در قبال کیفیت خدمات ارائه شده به مردم است. تعالی خدمات بالینی به مجموعه برنامه‌ها، استراتژی‌ها و اقداماتی گفته می‌شود که هدف از آنها استانداردسازی و ارائه خدمات بالینی با بیشترین اثربخشی و کمترین هزینه و عوارض ممکن می‌باشد.تعالی خدمات بالینی شامل دو بخش است:
1. توسعه دانش نظری مشتمل بر مدیریت دانش در عرصه بالینی
2. برنامه‌ریزی‌‌های اجرایی و عملیاتی ارتقای کیفیت فرآیندها و پیامدهای بالینی 
از سوی دیگر اداره اعتباربخشی با هدف پیاده سازی استاندارد های اعتبار بخشی در بیمارستانها و سایر مراکز تابعه در راه دستیابی به بالاترین سطح کیفیت و رضایتمندی گیرندگان و ارائه دهندگان خدمات بالینی و مراقبتی ،با برنامه های تعالی خدمات بالینی ادغام و در راستای رسالت و چشم انداز حوزه درمان و همگام با اهداف کلان ابلاغی و استراتژیهای تدوین شده گام بر میدارد.
اداره اعتبار بخشی پس از احیا دانشگاه، مجددا در شهریور ماه 1392 تشکیل و شروع به فعالیت نمود هدف اصلی این اداره پیاده سازی استاندارد های اعتبار بخشی در بیمارستانها و سایر مراکز تابعه می باشد و در راه دستیابی به این مهم از طریق برگزاری برنامه های آموزشی عمومی و اختصاصی سعی و تلاش می نماید.

خط مشی اعتبار بخشی بیمارستانها:
 • اداره اعتبار بخشی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران در راستای برنامه استراتژیک دانشگاه و مدیریت ارائه خدمات درمانی در مناطق تحت پوشش به­منظور ارتقای کیفیت خدمات با استفاده از دستورالعمل اعتبار بخشی بیمارستانها و سایر بخشنامه ها و دستورالعمل ها اهداف زیر را دنبال می­کند: 
 • ارتقاء مستمر کیفیت برنامه­ریزی، هماهنگی و اعتبار بخشی  بیمارستانها
 • افزایش سطح دسترسی آحاد مردم به خدمات درمانی مناسب با استفاده از ابزار اعتبار بخشی
 • ارتقای مستمر توانمندی روسا، مدیران و کارکنان بیمارستانها از طریق آموزش های مستمر
 • افزاش رضایتمندی مشتریان
 • افزایش رضایتمندی کارشناسان
 • افزایش سطح دانش ومهارت کارشناسان از طریق برگزاری آموزش های مستمر
 اعتقادات و باورها:
 • اعتبار بخشی عادلانه بیمارستان‌ها
 • پایبندی به اصول علمی و استانداردها
 • ارائه خدمات موثر و کارآمد

تمرکز بر سه محور:

 • مشتری مداری
 • ارتقاء مستمر با هدف افزایش رضایتمندی مشتریان خود و بیمارستان‌ها 
 • ​پایبندی به اصول و ارزش ­ها و کرامت انسانی و حقوق مشتریان
اهم وظایف و فعالیت ها:
 • برنامه ریزی سالیانه جهت انجام اعتبار بخشی مراکز و موسسات درمانی تابعه دانشگاه
 • نظارت بر اجرای صحیح ضوابط و استانداردهای تعیین شده از طریق اعتبار بخشی مداوم مراکز و موسسات
 • ارتباط و هماهنگی با دفتر اعتبار بخشی موسسات درمانی وزارت متبوع بمنظور اخذ و کسب آخرین دستورالعمل های مربوطه
 • رسیدگی به شکایات واصله در خصوص اعتبار بخشی بیمارستانها از سوی ارگانهای مختلف
 • برنامه ریزی جهت آموزش مسئولین مراکز و موسسات درمانی به منظور اجرا و پیاده نمودن ضوابط اعتبار بخشی
 • نظارت بر ارائه طرحهای پیشنهادی و اصلاحی فرم استاندارد اجرایی اعتبار بخشی به دفتر ارزشیابی وزارت متبوع
 • تهیه و تنظیم گزارش از فعالیتها و نحوه پیشرفت امور و ارائه مشکلات موجود به مقام مافوق
 • برنامه ریزی جهت آموزش کارشناسان ارزشیابی جهت ارتقاء سطح علمی آنان و همچنین پژوهش در زمینه های مختلف اعتبار بخشی
 • برنامه ریزی جهت برگزاری کنفرانسها و کارگاههای آموزش علمی و عملی برای کارشناسان اعتبار بخشی
 • تحقیق و بررسی،  ایجاد و اصلاح استانداردهای کاربردی در رابطه با اعتبار بخشی بیمارستانها
 
اهم برنامه ها و فعالیت های جاری :
1- برنامه استراتژیک و عملیاتی 
 • بازنگری سند راهبردی و برنامه استراتژیک حوزه درمان، درصورت تغییر سیاست های کلان در راستای برنامه ششم توسعه و اسناد بالادستی
 • هماهنگی و برگزاری جلسات تدوین ، پایش و آسیب شناسی برنامه های استراتژیک و عملیاتی در معاونت
 • هماهنگی و پی گیری کلیه امور مربوط به برنامه های عملیاتی با حوزه های ستادی وزارت متبوع، ستاد دانشگاه و معاونت / واحد مربوطه در جهت جاری سازی برنامه عملیاتی و نظام پایش آن
 • جمع آوری و تلفیق برنامه های عملیاتی واحدهای زیر مجموعه جهت تدوین برنامه عملیاتی معاونت
 • ابلاغ قوانین و مقررات شیوه نامه ها و دستورالعمل ها در خصوص برنامه ریزی به واحدهای تحت پوشش
 • پاسخ گوئی و رفع سوالات و مشکلات واحدهای تابعه در خصوص برنامه ریزی عملیاتی
 • برگزاری منظم جلسات هم اندیشی با مسئولین پایش فعالیتها در خصوص پیشرفت آنها و ارسال صورتجلسات به ستاد برنامه دانشگاه
 • برگزاری جلسات اموزشی در خصوص تدوین و پایش برنامه عملیاتی برای واحدهای زیر مجموعه معاونت
 • تهیه و تدوین گزارشهای مرتبط با برنامه راهبردی و عملیاتی
 • کنترل سامانه پایش از نظر صحت ثبت پیشرفت ، بارگذاری مستندات و ثبت و ثبت دلایل انحراف فعالیتها
 • اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در تمامی سطوح معاونت در خصوص برنامه عملیاتی
 • شرکت در جلسات ستاد پایش دانشگاه و ارائه اطلاعات و مستندات مربوطه
 • همکاری و تعامل مستمر با مدیر پایش و ستاد برنامه دانشگاه
 • انجام کلیه امور محوله از طرف مدیر پایش برنامه های عملیاتی دانشگاه
2- برنامه ارتقاء هتلینگ بیمارستانی 
 • هماهنگی و تعامل با رابطین برنامه هتلینگ مراکز و بیمارستانهای تابعه 
 • هماهنگی و پی گیری کلیه امور مربوط به برنامه هتلینگ  با حوزه دفتر فنی معاونت توسعه دانشگاه جهت اجرای بهینه و پیاده سازی برنامه
 • جمع آوری و تلفیق گزارشات پیشرفت واحدهای زیر مجموعه جهت تدوین گزارش تجمعی میزان پیشرفت برنامه هتلینگ
 • ابلاغ قوانین و مقررات، شیوه نامه ها و دستورالعمل ها در خصوص ضوابط و استانداردهای اجرائی هتلینگ به مراکز تابعه
 • پاسخ گوئی و رفع سوالات و ابهامات واحدهای تابعه در خصوص ضوابط اجرائی حیطه های هتلینگ
 • تهیه و تدوین گزارشهای مرتبط با برنامه ارتقاء هتلینگ
 • کنترل سامانه HSE از نظر صحت ثبت پیشرفت ، بارگذاری مستندات و ثبت اطلاعات مندرج
 • ثبت گزارشات و روند پیشرفت برنامه در سامانه مدیریت تعالی خدمات بالینی معاونت درمان وزارت متبوع
 • نظارت بر روند اجرا و پیشرفت برنامه هتلینگ در مراکز تابعه و تهیه گزارش مربوطه
 • همکاری و تعامل مستمر با دبیرخانه تحول نظام سلامت دانشگاه
3- برنامه اعتباربخشی بیمارستانی
 • برنامه ریزی سالیانه جهت انجام اعتبار بخشی ادواری مراکز و بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه 
 • نظارت بر اجرای صحیح ضوابط و استانداردهای تعیین شده از طریق اعتبار بخشی مداوم مراکز و بیمارستانها
 • ارتباط و هماهنگی با وزارت متبوع به منظور اخذ و کسب آخرین دستورالعمل های مربوطه
 • ارجاع اعتراضات واصله در خصوص اعتبار بخشی بیمارستانها به وزارت متبوع
 • برنامه ریزی جهت آموزش مسئولین مراکز و بیمارستانها به منظور اجرا و پیاده نمودن ضوابط اعتبار بخشی
 • نظارت بر ارائه طرحهای پیشنهادی و اصلاحی فرم استاندارد اجرایی اعتبار بخشی به دفتر اعتباربخشی وزارت متبوع 
 • تهیه و تنظیم گزارش از فعالیتها و نحوه پیشرفت امور و ارائه مشکلات موجود به مقام مافوق 
 • برنامه ریزی جهت آموزش کارشناسان اعتباربخشی جهت ارتقاء سطح علمی آنان و همچنین پژوهش در زمینه های مختلف اعتبار بخشی 
 • برنامه ریزی جهت برگزاری کنفرانسها و کارگاههای آموزش علمی و عملی برای کارشناسان اعتبار بخشی
 • تحقیق و بررسی،  ایجاد و اصلاح استانداردهای کاربردی در رابطه با اعتبار بخشی بیمارستانها
4- برنامه آموزش و توانمند سازی کارکنان 
 • مدیریت آموزش (نیاز سنجی، اجرا، ارزیابی و ارتقاء دانش تخصصی مدیران و کارکنان از طریق آموزشهای حضوری و غیر حضوری)
 • مشارکت در تهیه، تایید بسته های آموزشی الکترونیکی کارکنان
 • ابلاغ مجوزهای تایید شده آموزش ضمن خدمت دانشگاه به کلیه واحدهای ستادی و محیطی
 • تدوین تقویم آموزشی حوزه درمان
 • اطلاع رسانی دوره های آموزشی به کلیه مراکز تحت پوشش
 • برگزاری جلسات دوره ای کمیته آموزش ضمن خدمت کارکنان حوزه درمان (بر حسب مورد)
 • ثبت اطلاعات دوره های آموزشی در سامانه جام آموزش کارکنان
 • تدوین و به روزرسانی بانک مدرسین حوزه درمان
 • روزآمد نمودن شناسنامه پرسنلی کارکنان حوزه درمان در سامانه جام آموزش
 • مشارکت فعال در جلسات کمیته آموزش و توانمندسازی دانشگاه
 • ارزیابی و نظارت بر اثربخشی سطح واکنشی(میزان رضایتمندی فراگیران از دوره های آموزشی برگزار شده)
 • ارزیابی و نظارت بر اثربخشی سطح یادگیری(پیش آزمون و پس آزمون دوره های آموزشی برگزار شده)
 • ارزیابی و نظارت بر اجرای فرآیند آموزش کارکنان در واحدهای ستادی و محیطی
 • مشارکت در توزیع اعتبارات آموزش(حق التدریس مدرسین و.........)
 • جمع بندی عملکرد آموزشی ستادی و محیطی و اعلام به دانشگاه

 
 

 

دفعات مشاهده: 12216 بار   |   دفعات چاپ: 767 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر