دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

تغذیه بالینی

 | تاریخ ارسال: 1397/11/16 | 
 معرفی واحد تغذیه بالینی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران 
 
واحد تغذیه بالینی معاونت درمان ایران فعالیت خود را در پاییز سال ۱۳۹۲ پس از انتزاع دانشگاه علوم پزشکی ایران با ۱۶ بیمارستان دانشگاهی و ۴۹ بیمارستان غیر دانشگاهی و حدود ۱۱۵ کارشناس تغذیه آغاز نمود.


مسئول واحد: ز. سلطانی رضوانده (کارشناس تغذیه، ارشد صنایع غذایی)

۶۶۷۰۷۱۴۰ - ۰۲۱  داخلی ۲۴۳
 
هدف کلی (برنامه های تغذیه):
ارتقای خدمات گروه تغذیه بالینی (مشتمل بر دو واحد مدیریت خدمات غذایی و مشاوره تغذیه و رژیم درمانی) در حوزه معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران
اهداف اختصاصی :
 1. تقویت برنامه های مشاوره تغذیه و رژیم درمانی در مراکز تابعه
 2. بهبود مدیریت خدمات غذایی در مراکز تابعه
 3. افزایش رضایتمندی بیماران بستری و سرپایی از خدمات گروه تغذیه بالینی
 4. افزایش درصد بیماران سرپایی و بستری دریافت کننده مشاوره تغذیه و رژیم درمانی
 5. تقویت مراقبتهای تغذیه ای ویژه (تغذیه وریدی و تغذیه روده ای) در بیمارستانها و اجرای صحیح آن
 6. کاهش شیوع سوء تغذیه در بیماران بستری
 7. ارتقای آگاهی، مهارت و به روز کردن دانش کارشناسان تغذیه و کارکنان بیمارستانی
 8. افزایش نظارت بر وضعیت ارائه خدمات گروه تغذیه بالینی در مراکز تابعه
اهم وظایف کارشناس مسئول واحد تغذیه بالینی معاونت درمان دانشگاه
 1. تهیه و تدوین برنامه عملیاتی سالانه واحد تغذیه بالینی معاونت درمان دانشگاه در راستای برنامه استراتژیک دانشگاه و برنامه های ابلاغی وزارت متبوع
 2. مشارکت و همکاری با بخش های ذیربط در معاونت درمان دانشگاه (نظارت و اعتبار بخشی امور درمان، پرستاری و ...)
 3. همکاری با واحد تغذیه معاونت بهداشت برای اجرای سند ملی تغذیه در بخش درمان
 4. تعامل برون بخشی و درون بخشی با سازمان ها و ادارات و واحدهای مرتبط با برنامه های تغذیه بالینی
 5. تعامل نزدیک و همکاری با گروه تغذیه بالینی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
 6. هماهنگی با معاونت درمان برای لحاظ نمودن برنامه تغذیه بالینی در برنامه استراتژیک معاونت
 7. نیاز سنجی و تلاش برای تامین و توزیع نیروی انسانی تغذیه در مراکز درمانی تابعه دانشگاه
 8. ابلاغ آخرین دستورالعمل ها، آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط واصله از وزارت متبوع به شیوه الزام آور از لحاظ اجرایی به مراکزدرمانی تابعه
 9. تشکیل جلسات توجیهی آموزشی دوره ای برای کارشناسان تغذیه مراکز درمانی تابعه
 10. انجام بازدید های نظارتی دوره ای منظم جهت اطمینان از پیاده سازی و اجرای دستورالعمل ها، آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط در سطح مراکز درمانی تابعه
 11. پیگیری حل مشکلات موجود در پیاده سازی و اجرای دستورالعمل ها، آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط در سطح مراکز درمانی تابعه
 12.  ارائه بازخورد بازدیدهای انجام شده به بیمارستان ها
 13. بررسی گزارشات واصله از بخش تغذیه بیمارستانهای تابعه و ارسال بازخورد های دوره ای به آنها
 14. نظارت بر پیاده سازی و اجرای سنجه های تغذیه در اعتباربخشی بخش تغذیه بیمارستانهای تابعه
 15. نظارت بر اجرای ضوابط بخش تغذیه در بیمارستانهای تابعه
 16. تنظیم گزارش تحلیلی و وضعیت شاخص های بیمارستانهای تابعه در دوره های زمانی ۶ ماهه و یکساله و ارسال به گروه تغذیه بالینی وزارت بهداشت
 17. حضور در کمیته فنی و نظارت بر عقد قراردادهای دانشگاه با پیمانکاران تغذیه بیمارستانهای تابعه
 18. سرپرستی، نظارت و ارزیابی فعالیت کارشناسان تغذیه بیمارستان های تابعه
 19. تعامل و تشکیل جلسات دوره ای با کارشناسان تغذیه بیمارستان ها
 20. شرکت فعال در دوره ها و نشست های آموزشی مدیریتی ابلاغ شده از سوی ستاد وزارت بهداشت و سایر دوره ها به منظور روزآمد کردن دانش و مهارتهای مورد نیاز
 21. نیازسنجی، برنامه ریزی و اجرای دوره ها و کارگاه های آموزشی ترجیحا" مطابق با برنامه های آموزش مداوم تغذیه بالینی جهت کارشناسان تغذیه بیمارستان ها
 22. نظارت، کنترل و یکپارچه سازی مطالب آموزشی تهیه شده در بیمارستانهای تابعه
 
نامه رایگان بودن گاواژ
نامه عدم ورود ترالی غذا
نامه در خصوص دستورالعمل غذای همراه بیماران
نامه وزارت ابلاغ کمیته تغذیه
نامه وزارت ابلاغیه چالش ها و راهکارها در کرونا ۹۹
نسخه جدید پروتکل تغذیه در کووید اسفند۹۹
 آیین نامه های تغذیه
برنامه عملیاتی نویسی
استانداردهای شناسنامه خدمات مشاوره تغذیه
گزارش نشست مرداد ۹۷
ابلاغیه ۹۳ فرم های تخصصی روزارتخانه
ابلاغیه ۹۷ فرم های ارزیابی اولیه
ابلاغیه ۹۷ فرم های تخصصی کودکان
اعتبار بخشی تغذیه
آیین نامه ها و دستورالعمل ها و شیوه نامه
پمفلت های تغذیه وزارتخانه
پیوست های نام نشست مرداد ۹۷
چک لیست های بازدیدهای نظارتی تغذیه
دستورالعمل پانل شاخص های عملکردی تغذیه
شناسنامه استانداردهای مشاوره تغذیه
مجموعه ها و فرآیند ها و ضوابط
مکاتبات مهم
مکاتبات و مطالب آموزشی
اسلاید دوره توجیهی پرستار و پزشک
کتاب ارزیابی تخصصی تغذیه بزرگسالان بستری
لینک و فایل های مورد نیاز  وبینار آموزشی کبد و پانکراتیت
تغذیه در کرونا
وبینار تغذیه در ICU مورخ ۱۷ مهر ۱۴۰۰
فایل مربوط به وبینار رژیم درمانی در کلستاز و پانکراتیت
 

دفعات مشاهده: 13041 بار   |   دفعات چاپ: 589 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر