دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

معاون درمان

 | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 


نام ونام خانوادگی مسئول: دکتر نادر توکلی

سوابق مدیریتی:

در سطح دانشگاه:

 • معاون درمان دانشگاه از مهر 96
 • رئیس مرکز آموزشی پژوهشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص) از اردیبهشت 93
 • رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال 1392
 • استاد راهنمای دانشجویان پزشکی (برای مشاوره و راهنمایی) از اردیبهشت ماه 87
 • مشارکت در تنظیم طرح درس طب اورژانس دانشجویان پزشکی و تدریس در این دوره ها

در سطح بیمارستان:

 • ریاست بیمارستان شهدای هفتم تیراز سال 1392
 • تدریس در کارگاههای آموزشی احیاء پیشرفته قلبی ریوی (ACLS) جهت پزشکان عمومی و پرستاران بیمارستان از سال 85
 • تدریس در کارگاههای آموزشی برخورد اولیه با بیماران ترومایی جهت پزشکان عمومی و پرستاران بیمارستان
 • مدرس دوره ATLS مرکز آموزش جراحی لاپاروسکوپی مجتمع آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص) از سال 1386

خارج از دانشگاه:

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی:

 • رئیس اداره اورژانس بیمارستانی معاونت سلامت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی از آبانماه 87 تا 92
 • مسوول کمیته فنی هماهنگی ستاد هدایت ، اطلاع رسانی و هماهنگی بیماران دانشگاههای علوم پزشکی تابعه شهر تهران از سال 87
 • مشارکت و ارائه نقطه نظرات تخصصی در تهیه پیش نویس اعتباربخشی بیمارستانها در مرکز نظارت و اعتباربخشی معاونت سلامت
 • مشارکت و ارائه سخنرانی در دوره حوادث غیر مترقبه(طرح استقرار سیستم مدیریت مراکز درمانی در بحران)
 • عضو زیر کمیته کشوری فوریتهای قلب و عروق- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سال 86
 • متصدی برگزاری سه دوره کارگاه نیازسنجی تریاژ در اورژانس بیمارستانی در خردادو تیرماه 88
 • متصدی برگزاری سه دوره کارگاه رسیدگی به شکایات در اورژانس بیمارستانی در خردادو تیرماه 88
 • مسوول و مدرس زیرگروه کمیته درمان و مشارکت فعال در برگزاری کارگاه 5 روزه مدیریت بحران در نظام سلامت وزارت بهداشت در مشهد اردیبهشت ماه 88و اردبیل در تیرماه 88
 • مشارکت در تدوین لیست داروهای مورد استفاده در اورژانس بیمارستانی و ترالی احیا در سال 86
 • مسوول کارگروه تدوین لیست داروها ،تجهیزات و ملزومات اورژانس و احیا در مطب پزشکان ، دندانپزشکان و دفاتر کار مامایی سال 87
 • کارشناسی در نیازسنجی اورژانسهای بیمارستانی جهت استانداردسازی
 • عضو کارگروه تخصصی استقرار طرح ارجاع سطح دو در بیمارستانهای زیر 50 هزار نقر توسط مرکز توسعه و کسترش شبکه معاونت سلامت
 • مدرس دو دوره کارگاه توانمندسازی اعضای هیات علمی فوریتهای پزشکی سراسر کشور برگزار شده توسط مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در آبانماه 88
 • بازرس ویژه معاونت سلامت وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی در اورژانسهای بیمارستانهای دولتی و خصوصی کشور
 • مشارکت در چهارمین کنگره بین المللی بهداشت درمان و مدیریت در حوادث و بلایا (پانل، داوری مقالات بخش درمان و مدیریت، عضو کمیته علمی ، ارائه سخنرانی و برگزاری کارگاه آموزشی احیای حیاتی پایه

مرکز اورژانس تهران:

 • مدرس اورژانس های پیش بیمارستانی مرکز اورژانس تهران از اسفند86
 • دبیر و عضو کمیته ارتقای کیفیت مرکز اورژانس تهران از سال 87
 • تدوین داروهای مورد نیاز در آمبولانس
 • مشارکت در راه اندازی پایگاه آموزشی مرکز اورژانس تهران
 • تدریس منظم در دوره های آموزشی بازآموزی جهت تکنسینهای مرکز اورژانس تهران از اسفندماه 86
 • مشارکت در تهیه سیستم مراقبتهای پیش بیمارستانی تروما (Pre-Hospital Trauma Care) –درحال ثبت
 • مشارکت در تهیه کارگاه تخصصی اصول بی حرکت سازی و نحوه انتقال بیمار
 • تدریس در کارگاههای تخصصی آموزشی کنگره های مختلف(طب اورژانس،طب ورزشی، طب نظامی...)
 • مشارکت در تدوین پروتکلهای به روز و استانداردسازی تجهیزات و وسایل آمبولانس،اصلاح فرم گزارش عملیات اورژانس پیش بیمارستانی و چندین مصوبات دیگر در کمیته ارتقای کیفیت

انجمن علمی طب اورژانس:

 • عضو هیات مدیره انجمن علمی طب اورژانس
 • دبیر علمی هفتمین کنگره سراسری طب اورژانس ایران
 • عضو هیات مدیره انجمن ترومای ایران
 • عضو کمیته علمی و اجرایی دومین کنگره سراسری طب اورژانس – خرداد 86
 • عضو کمیته علمی و اجرایی سومین کنگره سراسری طب اورژانس – آذر 87
 • عضو پانل اورژانس پیش بیمارستانی کنگره بین المللی طب اورژانس – انجمن طب اورژانس –87
 • نماینده و رابط علمی انجمن علمی طب اورژانس با انجمن علمی جراحان ایران در کنگره سراسری حراحی ایران
 • ایراد سخنرانی در کنفرانسهای ماهیانه علمی طب اورژانس
 • دبیر علمی کارگاه تروما جهت پزشکان و پرستاران سازمان تامین اجتماعی بوشهر از طرف انجمن طب اورژانس 87
 • دبیر علمی دو دوره سمینار سه روزه طب اورژانس جهت پزشکان سازمان تامین اجتماعی کرمان از طرف انجمن طب اورژانس مهر88
 • ارائه طرح تحقیقاتی کاربردی تدوین داروهای مورد نیاز در اورژانس بیمارستانی،آمبولانس و حوادث غیر مترقبه به صورت پوستر در بیستمین همایش معاونین دارو و غذای دانشگاههای علوم پزشکی کشور در آبانماه 86
 • عضو کمیته علمی و اجرایی کنگره سراسری جراحان عمومی سال 88دفعات مشاهده: 28443 بار   |   دفعات چاپ: 851 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر