دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

چرا زایمان سزارین؟


کد رهگیرى این فرم: P547-F545-U0-N810176          
[ چاپ فرم ]

موارد الزامی با علامت ستاره (*) مشخص شده‌اند.
::

نام
نام خانوادگی
کد ملّی
نام بیمارستان
نام پزشک
رضایتمندی
بله
خیر
دلایل
علت سزارین:
:: توجه:
لطفا بعد از ثبت هر مورد با زدن کلید f5 صفحه را Refresh نمایید