دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

فرم داوطلبین جهت اشتغال در مراکز خصوصی و دولتی


کد رهگیرى این فرم: P1081-F1099-U0-N814896          
[ چاپ فرم ]

موارد الزامی با علامت ستاره (*) مشخص شده‌اند.
1 متقاضی کار در مرکز:
دولتی
خصوصی
2 کد ملّی تنها پاسخ منحصر به فرد از هر کاربر پذیرفته می‌شود.
3 نام:
4 نام خانوادگی:
5 جنسیت:
مرد
زن
6 سال تولد:

تاریخ شمسى:

7 شماره تلفن ثابت:
8 شماره تلفن همراه:
9 آدرس محل سکونت:
10 مقطع تحصیلی:
دیپلم
کاردانی
کارشناسی
کارشناسی ارشد
11 پایان طرح:
دارم
ندارم
12 رشته تحصیلی:
پرستاری
مامایی
اتاق عمل
هوشبری
کمک بهیار
13 وضعیت شغلی فعلی
شرکتی
پیمانی
قرارداری
رسمی
طرحی
بیکار